Niedosłuch

Zostaw po sobie "LIKE" ❤ i podziel się wiedzą !

🦻 N̅i̅e̅d̅o̅s̅ł̅u̅c̅h̅ (łac. hypoacusis) – zaburzenie ze strony narządu słuchu polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków. Niedosłuch może występować jako izolowany objaw, lub mogą mu towarzyszyć inne objawy otologiczne, np. szumy uszne lub zawroty głowy oraz pozaotologiczne tworzące określone jednostki chorobowe.👩‍🎓

Źródła:

Cieszyńska J., 2000 r., „Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niedosłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym”,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedos%C5%82uch

Opracowała: Jolanta Jędrzejewska
Grafika: Adrian Podsiadły

POBIERZ

Zostaw po sobie "LIKE" ❤ i podziel się wiedzą !