Kodowanie na dywanie

Zostaw po sobie "LIKE" ❤ i podziel się wiedzą !

Czym jest kodowanie? Jest to składowa procesu programowania i opiera się na tworzeniu kodu.

Podczas zajęć staramy się holistycznie podchodzić do rozwoju najmłodszych. W tym celu oddziałujemy między innymi na doskonalenie:

  • kompetencji społecznych niezbędnych podczas wspólnej pracy, osiąganiu celów, poszukiwaniu rozwiązań czy rozwiązywaniu konfliktów;
  • językowe – tworzenie komunikatów w celu porozumiewania się z otoczeniem w sposób jasny i przejrzysty, dzieleniem się wnioskami i pomysłami;
  • słuchania – umiejętność słuchania innego uczestnika, w celu prawidłowego wykonania indywidualnego bądź grupowego zadania;
  • myślenia abstrakcyjnego;
  • kompetencji matematycznych;
  • kompetencji artystycznych;
  • logicznego myślenia;
  • umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego;
  • dostrzegania schematów;
  • tworzenia kategorii.

Podczas zajęć wykorzystywana jest również intuicja dziecka. Wiele czynności nawet w życiu codziennym wykonujemy bez większego namysłu. Tak samo zdarza się podczas “Kodowania na dywanie”. Pomimo tego, że nie zawsze sposób w jaki wykonujemy czynności jest prawidłowy, jesteśmy w stanie rozwijać swoje kompetencje poprzez odnajdywanie nieprawidłowości w kodzie oraz wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Osoba prowadząca zajęcia ma za zadanie odpowiednio dostosować metodykę i wspierać procesy kształtowania prawidłowych nawyków niezbędnych na dalszych etapach kodowania.

Podczas spotkań “Kodowanie na dywanie” bazujemy na wykorzystywaniu kolorowych kubków, plansz czy też krążków edukacyjnych. Zajęcia są dostosowywane do poziomu oraz wieku uczestników. Podczas spotkań wplatane są elementy zajęć logopedycznych.

Opracowała: Izabela Wachowicz

Zostaw po sobie "LIKE" ❤ i podziel się wiedzą !