Nasi terapeuci

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat terapeutów werboSENS

mgr Aleksandra Podsiadły (Krycka)

Jestem logopedą, neurologopedą, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej (SI), terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej oraz właścicielem gabinetu logopedycznego werboSENS. W pierwszym etapie kształcenia na kierunku Filologia polska zgłębiłam tajniki wiedzy na temat systemu języka polskiego, jego funkcji i ewolucji. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwiło mi dokonanie właściwego wyboru dalszej ścieżki zawodowej,  jakim było podjęcie studiów logopedycznych ze specjalnością wczesna interwencja logopedyczna na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pragnąc poszerzyć wiedzę na temat wpływu określonych struktur mózgowych na rozwój mowy i komunikacji ukończyłam Podyplomowe studia Neurologopedyczne (Uniwersytet Gdański). Następnie poszerzyłam swoją wiedzę i kwalifikację kończąc 2-stopniowe kształcenie z zakresu integracji sensorycznej.

Pracując w Ośrodku rehabilitacyjnym zdobywam doświadczenie między innymi w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, zespołami genetycznymi (takimi jak: z. Retta, z. Downa, z. Pradera-Williego i inne), mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), niedosłuchem, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (ORM). Opieką logopedyczną obejmuję najmłodszych pacjentów, czyli noworodki przedwcześnie urodzone oraz dzieci z grupy ryzyka na oddziale neonatologii i intensywnej terapii noworodka w Gdańskim szpitalu.

Współpracuję również z przedszkolami na terenie Gdańska.

Lubię podróże, spacery w górach i płynącą z nich moc otwartych przestrzeni. Wolny czas chętnie spędzam przy dobrej książce oraz w gronie najbliższych.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • „Skuteczne metody pracy z dzieckiem, z wadą wymowy, część I”, I. Michalak – Widera;
 • „Jak zacząć? Warsztat młodego logopedy”, K. Zielińska;
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii”;
 • „Warsztat wywoływania głosek” O. Czechowska;
 • „ Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”, M. Baj-Lieder, R. Ulman-Bogusławska;
 • „Logorytmika – ruch, słuch, słowo”,  E. Bombol;
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM, dr Bogusława B. Kaczmarek;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami kumunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), dr Zdzisław Orłowska-Popek, Centrum Metody Krakowskiej;
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej oraz Terapii Integracji Sensorycznej (stopień I i II);
 • „Wpływ zakłóceń przetwarzania sensorycznego na rozwój mowy. Sposoby postępowania”, mgr Violetta Podsiadła-Xu;
 • „Wczesna ocena oralno-motoryczna zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii”, dr n. o zdr. Marta Szmaj;

 

lic. Nicola Iwanowska

Jestem absolwentką studiów logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, certyfikowanym terapeutą ręki oraz animatorem czasu wolnego dla dzieci i dorosłych.

 Swoje doświadczenie w pracy logopedycznej zdobywałam m.in. prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi i dorosłymi, podczas prowadzenia grupowych zajęć z zakresu logorytmiki, prowadząc warsztaty logopedyczne dla młodzieży i dorosłych, biorąc udział  w  turnusach rehabilitacyjnych, a także odbywając praktyki logopedyczne.

Jestem koordynatorem projektu „Twój głos Twoją siłą”, który jest cyklem warsztatów poświęconych tematyce emisji oraz higieny głosu i  jest prowadzony w ramach działalności Naukowego Koła Logopedów przy KL UG. Prowadziłam warsztaty z zakresu pracy głosem m.in. dla pracowników Radia Afera, członków Radia MORS, studentów, pracowników Centrum Nauki Experyment w Gdyni, nauczycieli, pedagogów, chórzystów.

Do moich szczególnych zainteresowań naukowych należą: rehabilitacja głosu, korekcja wad wymowy, terapia zaburzeń płynności mowy, logopedia artystyczna. Jestem pasjonatką pracy z ludźmi oraz ciągłego rozwoju osobistego. W swojej pracy najbardziej cenię pomoc drugiej osobie i kreatywność.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach obejmujących tematykę logopedyczną:

 • „Rehabilitacja głosu”, dr Barbara Sambor;
 • „Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia”, dr Barbara Sambor;
 • „Istota i terapia jąkania”, dr Krzysztof Szamburski;
 • „Kreatywne tworzenie pomocy logopedycznych”, warsztaty w SP nr 49 w Gdańsku;
 • „Physiological Voice Training w/ Dr. Hubert Noé (Exhalation Oriented Phonation)”, Magdalena Sekuła-Lemberger;
 • „Doctor Vox Therapy Technique”, Sonia Lachowolska;
 • Konferencja „Mózg-język-komunikacja” – Poznań;
 • Konferencja „Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logopedycznej” – Gdańsk;
 • III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Zaburzenia Płynności mowy. Teoria i Praktyka – Katowice.

mgr Alicja Galus

Jestem logopedą oraz neurologopedą. Na pierwszym etapie swojej edukacji ukończyłam studia licencjackie z Logopedii ze specjalizacją nauczycielską, podczas których zdobyłam wiedzę na temat terapii wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, profilaktyki logopedycznej, ale również wsparcia rozwoju ucznia z dysleksją. Koontynuacją mojej edukacji były studia magisterskie o specjalizacji neurologopedycznej. Przygotowały mnie one do pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi z wadami genetycznymi lub po incydentach neurologicznych. 

Staram się stale pogłębiać moją wiedzę oraz poznawać różne metody terapii poprzez odbywanie wolontariatów oraz szkoleń logopedycznych.

Dotychczas współpracowałam z pacjentami z zespołem Downa, autyzmem, różnymi zespołami wad genetycznych, niedosłuchem, wadami wymowy oraz dwujęzycznymi.

Szkolenia i kursy:

 • „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (moduł I), mgr Aleksandra Kaczyńska;
 • „Wspieranie karmienia dziecka z wadą genetyczną jako funkcji prymarnej dla komunikacji”, mgr Ilona Brzozowska-Misiewicz,
 • „Terapia neurobiologiczna dla początkujących”, prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska;
 • „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, dr Zdzisława Orłowska-Popek;
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), dr Katarzyna Sedivy-Mączka;
 • „Rozwój myślenia matematycznego z wykorzystaniem systemu Numicon”, mgr Dagmara Kubiak;
 • Konferencja „Terapia logopedyczna a adaptacja kulturowa osób bilingwalnych”.
Call Now Button