Nasi terapeuci

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat terapeutów werboSENS
mgr Aleksandra Podsiadły

neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda wczesnej interwencji logopedycznej

mgr Nicola Iwanowska

neurologopeda, terapeuta ręki

mgr Alicja Galus

neurologopeda

mgr Izabela Wachowicz

logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

mgr Jolanta Jędrzejewska

neurologopeda, terapeuta ręki

mgr Weronika Wieczorkowska

logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta funkcji ortodontycznych MFS

mgr Aleksandra Podsiadły (Krycka)

Jestem logopedą, neurologopedą, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej (SI), terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej oraz właścicielem gabinetu logopedycznego werboSENS. W pierwszym etapie kształcenia na kierunku Filologia polska zgłębiłam tajniki wiedzy na temat systemu języka polskiego, jego funkcji i ewolucji. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwiło mi dokonanie właściwego wyboru dalszej ścieżki zawodowej,  jakim było podjęcie studiów logopedycznych ze specjalnością wczesna interwencja logopedyczna na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pragnąc poszerzyć wiedzę na temat wpływu określonych struktur mózgowych na rozwój mowy i komunikacji ukończyłam Podyplomowe studia Neurologopedyczne (Uniwersytet Gdański). Następnie poszerzyłam swoją wiedzę i kwalifikację kończąc 2-stopniowe kształcenie z zakresu integracji sensorycznej.

Pracując w Ośrodku rehabilitacyjnym zdobywam doświadczenie między innymi w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, zespołami genetycznymi (takimi jak: z. Retta, z. Downa, z. Pradera-Williego i inne), mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), niedosłuchem, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (ORM). Opieką logopedyczną obejmuję najmłodszych pacjentów, czyli noworodki przedwcześnie urodzone oraz dzieci z grupy ryzyka na oddziale neonatologii i intensywnej terapii noworodka w Gdańskim szpitalu.

Współpracuję również z przedszkolami na terenie Gdańska.

Lubię podróże, spacery w górach i płynącą z nich moc otwartych przestrzeni. Wolny czas chętnie spędzam przy dobrej książce oraz w gronie najbliższych.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • „Skuteczne metody pracy z dzieckiem, z wadą wymowy, część I”, I. Michalak – Widera;
 • „Jak zacząć? Warsztat młodego logopedy”, K. Zielińska;
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii”;
 • „Warsztat wywoływania głosek” O. Czechowska;
 • „ Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”, M. Baj-Lieder, R. Ulman-Bogusławska;
 • „Logorytmika – ruch, słuch, słowo”,  E. Bombol;
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM, dr Bogusława B. Kaczmarek;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami kumunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), dr Zdzisław Orłowska-Popek, Centrum Metody Krakowskiej;
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej oraz Terapii Integracji Sensorycznej (stopień I i II);
 • „Wpływ zakłóceń przetwarzania sensorycznego na rozwój mowy. Sposoby postępowania”, mgr Violetta Podsiadła-Xu;
 • „Wczesna ocena oralno-motoryczna zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii”, dr n. o zdr. Marta Szmaj;

 

lic. Nicola Iwanowska

Jestem absolwentką studiów logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, certyfikowanym terapeutą ręki oraz animatorem czasu wolnego dla dzieci i dorosłych.

 Swoje doświadczenie w pracy logopedycznej zdobywałam m.in. prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi i dorosłymi, podczas prowadzenia grupowych zajęć z zakresu logorytmiki, prowadząc warsztaty logopedyczne dla młodzieży i dorosłych, biorąc udział  w  turnusach rehabilitacyjnych, a także odbywając praktyki logopedyczne.

Jestem koordynatorem projektu „Twój głos Twoją siłą”, który jest cyklem warsztatów poświęconych tematyce emisji oraz higieny głosu i  jest prowadzony w ramach działalności Naukowego Koła Logopedów przy KL UG. Prowadziłam warsztaty z zakresu pracy głosem m.in. dla pracowników Radia Afera, członków Radia MORS, studentów, pracowników Centrum Nauki Experyment w Gdyni, nauczycieli, pedagogów, chórzystów.

Do moich szczególnych zainteresowań naukowych należą: rehabilitacja głosu, korekcja wad wymowy, terapia zaburzeń płynności mowy, logopedia artystyczna. Jestem pasjonatką pracy z ludźmi oraz ciągłego rozwoju osobistego. W swojej pracy najbardziej cenię pomoc drugiej osobie i kreatywność.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach obejmujących tematykę logopedyczną:

 • „Rehabilitacja głosu”, dr Barbara Sambor;
 • „Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia”, dr Barbara Sambor;
 • „Istota i terapia jąkania”, dr Krzysztof Szamburski;
 • „Kreatywne tworzenie pomocy logopedycznych”, warsztaty w SP nr 49 w Gdańsku;
 • „Physiological Voice Training w/ Dr. Hubert Noé (Exhalation Oriented Phonation)”, Magdalena Sekuła-Lemberger;
 • „Doctor Vox Therapy Technique”, Sonia Lachowolska;
 • Konferencja „Mózg-język-komunikacja” – Poznań;
 • Konferencja „Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logopedycznej” – Gdańsk;
 • III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Zaburzenia Płynności mowy. Teoria i Praktyka – Katowice.

mgr Alicja Galus

Jestem logopedą oraz neurologopedą. Na pierwszym etapie swojej edukacji ukończyłam studia licencjackie z Logopedii ze specjalizacją nauczycielską, podczas których zdobyłam wiedzę na temat terapii wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, profilaktyki logopedycznej, ale również wsparcia rozwoju ucznia z dysleksją. Koontynuacją mojej edukacji były studia magisterskie o specjalizacji neurologopedycznej. Przygotowały mnie one do pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi z wadami genetycznymi lub po incydentach neurologicznych.

Staram się stale pogłębiać moją wiedzę oraz poznawać różne metody terapii poprzez odbywanie wolontariatów oraz szkoleń logopedycznych.

 

Dotychczas współpracowałam z pacjentami z zespołem Downa, autyzmem, różnymi zespołami wad genetycznych, niedosłuchem, wadami wymowy oraz dwujęzycznymi.

Szkolenia i kursy:

 • „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (moduł I), mgr Aleksandra Kaczyńska;
 • „Wspieranie karmienia dziecka z wadą genetyczną jako funkcji prymarnej dla komunikacji”, mgr Ilona Brzozowska-Misiewicz,
 • „Terapia neurobiologiczna dla początkujących”, prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska;
 • „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, dr Zdzisława Orłowska-Popek;
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), dr Katarzyna Sedivy-Mączka;
 • „Rozwój myślenia matematycznego z wykorzystaniem systemu Numicon”, mgr Dagmara Kubiak;
 • Konferencja „Terapia logopedyczna a adaptacja kulturowa osób bilingwalnych”.

mgr Izabela Wachowicz

Jestem logopedą, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej oraz pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pierwszy etap studiów ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W tym okresie byłam wolontariuszem w Caritas, gdzie prowadziłam zajęcia logopedyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Podczas ostatniego roku studiów podjęłam się prowadzenia zajęć logorytmicznych w przedszkolu. Wraz ze zdobyciem dyplomu przeprowadziłam się do Gdańska i rozpoczęłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku logopedia, specjalność wczesna interwencja logopedyczna. 

Doświadczenie zdobywałam prowadząc oraz hospitując zajęcia logopedyczne w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, przedszkolach integracyjnych, szkołach podstawowych. Odczuwając  dużą potrzebę zapoznania się z zachowaniem oraz rozwojem dzieci przedszkolnych pracowałam jako asystent nauczyciela oraz logopeda. Dostrzegajac potrzebę uzupełnienia wiedzy w celu lepszego oddziaływania na dzieci podjęłam studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, gdzie poszerzyłam i usystematyzowałam wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

 W najbliższym czasie planuję rozpoczęcie studiów na kierunku Neurologopedia. Obecnie poza praca w gabinecie werboSENS prowadzę diagnozę i terapię logopedyczna w przedszkolu oraz tworzę autorskie pomoce logopedyczne w formie kart i książeczek. Moją pasją jest digital painting, odnawianie mebli oraz podróże rowerowe.

 

mgr Jolanta Jędrzejewska

Jestem logopedą, neurologopedą oraz certyfikowanym terapeutą ręki. Moja przygoda z logopedią rozpoczęła się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie ukończyłam studia licencjackie na kierunku logopedia o specjalności artystycznej. Następnie postanowiłam poszerzyć swoją wiedzę udając się na studia magisterskie o specjalizacji neurologopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Na co dzień prowadzę terapię logopedyczną m.in. z zakresu dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy, logorytmiki, a także profilaktyki logopedycznej. Zajmuje się terapią ręki oraz terapią neurologopedyczną osób z większymi deficytami mowy, oraz pacjentami po incydentach mózgowych. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, a także osobami dorosłymi. Staram się wciąż podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach:

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza terapia masaż” Katarzyna Gromelska ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli.
 • „Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD)”Warmińsko-Mazurskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” oraz UWM w Olsztynie.
 • „Terapia logopedyczna dziecka ze spectrum autyzmu” – Magdalena Kosin, Teczka Logopedy (Katarzyna Grecka).
 • „Autyzm – Metoda Skryptów”, „Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – innowacyjna i mobilna terapia trudności w przetwarzaniu centralnym” – VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Terapia Logopedyczna. Strategie – metody – techniki” organizowana przez Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS w Lublinie.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – „Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy”Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie.

mgr Weronika Wieczorkowska

Jestem logopedą, terapeutą funkcji ortodontycznych MFS oraz terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej. Ukończyłam studia licencjackie z logopedii, a później kontynuowałam moja edukację na studiach magisterskich o specjalizacji wczesna interwencja logopedyczna na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przez cały okres studiów aktywnie udzielałam się w Naukowym Kole Logopedow przy Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Przez ostatnie lata pełniąc w nim funkcję vice-przewodniczącej. Razem z kołem naukowym brałam udział w wielu wydarzeniach, gdzie prowadziłam warsztaty, prelekcje lub wystąpienia m.in. współprowadziłam warsztaty podczas Konferencji Pediatrycznej, czy prowadziłam   konsultacje logopedyczne na Targach Mamaville w Gdańsku.

Swoje doświadczenie w pracy z najmłodszymi pacjentami zdobywałam hospitujac oraz sprawujący opiekę logopedyczna na stażu w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Klinice Neonatologii (na oddziale patologii noworodka oraz na oddziale intensywnej terapii noworodka), a następnie w Poradni Logopedycznej w Szpitalu w Tczewie. Aktualnie pracuję również w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Tczewie.

Na drodze dalszego rozwoju ukończyłam modułowe szkolenie MFS prowadzone we współpracy ze Światowym Instytutem Ortodoncji w Barcelonie.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zdobywając najnowszą wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach:

 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii podejście Esther De Ru, dr Martyna Brychcy
 • Terapia PNF w logopedii w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzno- oralnych. Terapia Ręce na pacjencie (Hands on therapy), Mari Beate Selkre
 • -tymulacja traktu ustno-twarzowego, Małgorzata Gawryl
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego, dr Agnieszka Borowiec
 • Śląskie Spotkania Logopedyczne – „Diagnostyka i leczenie zaburzeń połykania”- Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”, Polskie Towarzystwo Logopedyczne oraz Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Śląski
 • Konferencja -„Karmienie i jedzenie w praktyce logopedy”- Polski Związek Logopedów Oddział Małopolski
 • III Pomorska Konferencja na Rzecz Osób z Zespołem Downa „JA TEŻ Jestem”- Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Fundacja JA TEŻ
 • I Ogólnopolska Edycja Konferencji „Spotkania z Pediatrią”- Gdański Uniwersytet Medyczny
Call Now Button