O nas

Kilka słów o Centrum Neurologopedycznym werbosens

Historia firmy

Gabinet powstał w roku 2018 z myślą o niesieniu pomocy i wsparcia rodzicom oraz ich pociechom, a także młodzieży i dorosłym borykającym się z różnymi problemami komunikacyjnymi. Naszym celem jest wspieranie  rozwoju mowy i komunikacji w oparciu o dobre relacje i wzajemne zaufanie. Od samego początku kładziemy duży nacisk na holistyczne, całościowe podejście do pacjenta. Staramy się współpracować z różnymi specjalistami m. in. fizjoterapeutami, dentystami, psychologami oraz laryngologami.  Na bieżąco pogłębiamy swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, by być lepiej pomagać szukając nowych, lepszych  metod i rozwiązań.

Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Masz wewnętrzne przeczucie, że należałoby się skonsultować z logopedą/neurologopedą?
Sprawdź, czy Twoje obawy są słuszne umawiając się na kontrolę do specjalisty.
logo strony werbosens

#DRUŻYNA

Specjaliści

Nie jesteśmy zwykłą grupą specjalistów z różnych dziedzin, ale #DRUŻYNĄ, która dzięki wspólnej pracy może osiągnąć więcej. Poznaj członków #DRUŻYNY werboSENS i powierz w nasze ręce swoją przyszłość.

Aleksandra Podsiadły

neurologopeda, terapeuta karmienia, terapeuta orofacjalny, logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta integracji sensorycznej

Izabela Wachowicz

logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta karmienia

Aleksandra Ambrozik

neurologopeda
Aleksandra Podsiadły Neurologopeda

mgr Aleksandra Podsiadły

neurologopeda, terapeuta karmienia, terapeuta orofacjalny, logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem logopedą, neurologopedą, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej (SI), terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej oraz właścicielem gabinetu logopedycznego werboSENS. W pierwszym etapie kształcenia na kierunku Filologia polska zgłębiłam tajniki wiedzy na temat systemu języka polskiego, jego funkcji i ewolucji. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwiło mi dokonanie właściwego wyboru dalszej ścieżki zawodowej,  jakim było podjęcie studiów logopedycznych ze specjalnością wczesna interwencja logopedyczna na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pragnąc poszerzyć wiedzę na temat wpływu określonych struktur mózgowych na rozwój mowy i komunikacji ukończyłam Podyplomowe studia Neurologopedyczne (Uniwersytet Gdański). Następnie poszerzyłam swoją wiedzę i kwalifikację kończąc 2-stopniowe kształcenie z zakresu integracji sensorycznej. Chcąc poszerzać swoje umiejętności ukończyłam kurs dający kwalifikacje terapeuty karmienia oraz terapeuty orofacjalnego.

Pracując w Ośrodku rehabilitacyjnym zdobywam doświadczenie między innymi w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, zespołami genetycznymi (takimi jak: z. Retta, z. Downa, z. Pradera-Williego i inne), mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), niedosłuchem, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (ORM). Opieką logopedyczną obejmuję najmłodszych pacjentów, czyli noworodki przedwcześnie urodzone oraz dzieci z grupy ryzyka na oddziale neonatologii i intensywnej terapii noworodka w Gdańskim szpitalu.

Współpracuję również z przedszkolami na terenie Gdańska.

Lubię podróże, spacery w górach i płynącą z nich moc otwartych przestrzeni. Wolny czas chętnie spędzam przy dobrej książce oraz w gronie najbliższych.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • „Terapeuta karmienia”, dr Jolanta Uchman, Aleksandra Kaczyńska, Agata Kalina;
 • „Terapeuta orofacjalny”, Marcelina Przeździęk, Aleksandra Kaczyńska;
 • „Stymulacja traktu ustno-twarzowego”, Małgorzata Gawryl;
 • „Metoda werbo-tonalna. Programowanie rozwoju fonologicznego.”, Anita Lorenc;
 • „Skuteczne metody pracy z dzieckiem, z wadą wymowy, część I”, I. Michalak – Widera;
 • „Jak zacząć? Warsztat młodego logopedy”, K. Zielińska;
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii”;
 • „Warsztat wywoływania głosek” O. Czechowska;
 • „ Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”, M. Baj-Lieder, R. Ulman-Bogusławska;
 • „Logorytmika – ruch, słuch, słowo”,  E. Bombol;
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM, dr Bogusława B. Kaczmarek;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami kumunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), dr Zdzisław Orłowska-Popek, Centrum Metody Krakowskiej;
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej oraz Terapii Integracji Sensorycznej (stopień I i II);
 • „Wpływ zakłóceń przetwarzania sensorycznego na rozwój mowy. Sposoby postępowania”, Violetta Podsiadła-Xu;
 • „Wczesna ocena oralno-motoryczna zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii”, dr n. o zdr. Marta Szmaj;
 • „Od wcześniaka do roczniaka. Wybrane aspekty terapii kamienia” , dr n. o zdr. Marzena Machoś, dr Danuta Rub- Kozłowska, mgr Marta Karwot- Pięta, dr Magdalena Czajkowska, Olga Sowa, dr n. med. Filip Pięta
 • „Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt”, dr n. o zdr. Mira Rządzka
 • „Miodiagnoza orofacjum i prewencja miostognatyczna od urodzenia do 3 roku życia”, dr n. o zdr. Marta Wawrzynów
 • „ENMOT- Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego”, Magdalena Mazur, Sebastian Grzechnik
 • „Frenulotomia wsparciem dla dziecka, wsparciem dla rodzica” dr n. o zdr. Mira Rządzka
 • „Kaskada dysfunkcji orofacjalno-mięśniowych w obiektywie ortotropii” lek. stom. Kamila Wasiluk
 • „Zaburzenia oddychania u dzieci urodzonych przedwcześnie” mgr Marta Karwot-Pięta
 • „Oddziaływania terapeutyczne po zabiegu frenotomii”, lek. stom. Monika Ośko
 • „Trudności w połykaniu. Wybrane techniki wspomagające układ pokarmowy” dr Anna Regner
 • „Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej”, dr n. o zdr. Marzena Machoś
Izabela Wachowicz Logopeda

mgr Izabela Wachowicz

logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta karmienia

Jestem logopedą, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej oraz pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pierwszy etap studiów ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W tym okresie byłam wolontariuszem w Caritas, gdzie prowadziłam zajęcia logopedyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Podczas ostatniego roku studiów podjęłam się prowadzenia zajęć logorytmicznych w przedszkolu. Wraz ze zdobyciem dyplomu przeprowadziłam się do Gdańska i rozpoczęłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku logopedia, specjalność wczesna interwencja logopedyczna. 

Doświadczenie zdobywałam prowadząc oraz hospitując zajęcia logopedyczne w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, przedszkolach integracyjnych, szkołach podstawowych. Odczuwając  dużą potrzebę zapoznania się z zachowaniem oraz rozwojem dzieci przedszkolnych pracowałam jako asystent nauczyciela oraz logopeda. Dostrzegajac potrzebę uzupełnienia wiedzy w celu lepszego oddziaływania na dzieci podjęłam studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, gdzie poszerzyłam i usystematyzowałam wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

 W najbliższym czasie planuję rozpoczęcie studiów na kierunku Neurologopedia. Obecnie poza praca w gabinecie werboSENS prowadzę diagnozę i terapię logopedyczna w przedszkolu oraz tworzę autorskie pomoce logopedyczne w formie kart i książeczek. Moją pasją jest digital painting, odnawianie mebli oraz podróże rowerowe.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • „Terapeuta karmienia”, dr Jolanta Uchman, Aleksandra Kaczyńska, Agata Kalina;
 • „Terapeuta orofacjalny”, Marcelina Przeździęk, Aleksandra Kaczyńska;