O nas

Kilka słów o Centrum Neurologopedycznym werbosens

Historia firmy

Gabinet powstał w roku 2018 z myślą o niesieniu pomocy i wsparcia rodzicom oraz ich pociechom, a także młodzieży i dorosłym borykającym się z różnymi problemami komunikacyjnymi. Naszym celem jest wspieranie  rozwoju mowy i komunikacji w oparciu o dobre relacje i wzajemne zaufanie. Od samego początku kładziemy duży nacisk na holistyczne, całościowe podejście do pacjenta. Staramy się współpracować z różnymi specjalistami m. in. fizjoterapeutami, dentystami, psychologami oraz laryngologami.  Na bieżąco pogłębiamy swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, by być lepiej pomagać szukając nowych, lepszych  metod i rozwiązań.

Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Masz wewnętrzne przeczucie, że należałoby się skonsultować z logopedą/neurologopedą?
Sprawdź, czy Twoje obawy są słuszne umawiając się na kontrolę do specjalisty.
logo strony werbosens

#DRUŻYNA

Specjaliści

Nie jesteśmy zwykłą grupą specjalistów z różnych dziedzin, ale #DRUŻYNĄ, która dzięki wspólnej pracy może osiągnąć więcej. Poznaj członków #DRUŻYNY werboSENS i powierz w nasze ręce swoją przyszłość.

Aleksandra Podsiadły

neurologopeda, terapeuta karmienia, terapeuta orofacjalny, logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta integracji sensorycznej

Izabela Wachowicz

logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta karmienia

Patrycja Rzymska

neurologopeda

Alicja Galus

neurologopeda

Sara Sikorska

neurologopeda, terapeuta ręki

Nicola Iwanowska

neurologopeda, terapeuta ręki
Aleksandra Podsiadły Neurologopeda

mgr Aleksandra Podsiadły

neurologopeda, terapeuta karmienia, terapeuta orofacjalny, logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem logopedą, neurologopedą, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej (SI), terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej oraz właścicielem gabinetu logopedycznego werboSENS. W pierwszym etapie kształcenia na kierunku Filologia polska zgłębiłam tajniki wiedzy na temat systemu języka polskiego, jego funkcji i ewolucji. Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwiło mi dokonanie właściwego wyboru dalszej ścieżki zawodowej,  jakim było podjęcie studiów logopedycznych ze specjalnością wczesna interwencja logopedyczna na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pragnąc poszerzyć wiedzę na temat wpływu określonych struktur mózgowych na rozwój mowy i komunikacji ukończyłam Podyplomowe studia Neurologopedyczne (Uniwersytet Gdański). Następnie poszerzyłam swoją wiedzę i kwalifikację kończąc 2-stopniowe kształcenie z zakresu integracji sensorycznej. Chcąc poszerzać swoje umiejętności ukończyłam kurs dający kwalifikacje terapeuty karmienia oraz terapeuty orofacjalnego.

Pracując w Ośrodku rehabilitacyjnym zdobywam doświadczenie między innymi w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, zespołami genetycznymi (takimi jak: z. Retta, z. Downa, z. Pradera-Williego i inne), mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), niedosłuchem, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (ORM). Opieką logopedyczną obejmuję najmłodszych pacjentów, czyli noworodki przedwcześnie urodzone oraz dzieci z grupy ryzyka na oddziale neonatologii i intensywnej terapii noworodka w Gdańskim szpitalu.

Współpracuję również z przedszkolami na terenie Gdańska.

Lubię podróże, spacery w górach i płynącą z nich moc otwartych przestrzeni. Wolny czas chętnie spędzam przy dobrej książce oraz w gronie najbliższych.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • „Terapeuta karmienia”, dr Jolanta Uchman, Aleksandra Kaczyńska, Agata Kalina;
 • „Terapeuta orofacjalny”, Marcelina Przeździęk, Aleksandra Kaczyńska;
 • „Stymulacja traktu ustno-twarzowego”, Małgorzata Gawryl;
 • „Metoda werbo-tonalna. Programowanie rozwoju fonologicznego.”, Anita Lorenc;
 • „Skuteczne metody pracy z dzieckiem, z wadą wymowy, część I”, I. Michalak – Widera;
 • „Jak zacząć? Warsztat młodego logopedy”, K. Zielińska;
 • „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii”;
 • „Warsztat wywoływania głosek” O. Czechowska;
 • „ Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”, M. Baj-Lieder, R. Ulman-Bogusławska;
 • „Logorytmika – ruch, słuch, słowo”,  E. Bombol;
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM, dr Bogusława B. Kaczmarek;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami kumunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), dr Zdzisław Orłowska-Popek, Centrum Metody Krakowskiej;
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej oraz Terapii Integracji Sensorycznej (stopień I i II);
 • „Wpływ zakłóceń przetwarzania sensorycznego na rozwój mowy. Sposoby postępowania”, Violetta Podsiadła-Xu;
 • „Wczesna ocena oralno-motoryczna zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii”, dr n. o zdr. Marta Szmaj;
 • „Od wcześniaka do roczniaka. Wybrane aspekty terapii kamienia” , dr n. o zdr. Marzena Machoś, dr Danuta Rub- Kozłowska, mgr Marta Karwot- Pięta, dr Magdalena Czajkowska, Olga Sowa, dr n. med. Filip Pięta
 • „Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt”, dr n. o zdr. Mira Rządzka
 • „Miodiagnoza orofacjum i prewencja miostognatyczna od urodzenia do 3 roku życia”, dr n. o zdr. Marta Wawrzynów
 • „ENMOT- Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego”, Magdalena Mazur, Sebastian Grzechnik
 • „Frenulotomia wsparciem dla dziecka, wsparciem dla rodzica” dr n. o zdr. Mira Rządzka
 • „Kaskada dysfunkcji orofacjalno-mięśniowych w obiektywie ortotropii” lek. stom. Kamila Wasiluk
 • „Zaburzenia oddychania u dzieci urodzonych przedwcześnie” mgr Marta Karwot-Pięta
 • „Oddziaływania terapeutyczne po zabiegu frenotomii”, lek. stom. Monika Ośko
 • „Trudności w połykaniu. Wybrane techniki wspomagające układ pokarmowy” dr Anna Regner
 • „Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej”, dr n. o zdr. Marzena Machoś
Izabela Wachowicz Logopeda

mgr Izabela Wachowicz

logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta karmienia

Jestem logopedą, terapeutą wczesnej interwencji logopedycznej oraz pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pierwszy etap studiów ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W tym okresie byłam wolontariuszem w Caritas, gdzie prowadziłam zajęcia logopedyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Podczas ostatniego roku studiów podjęłam się prowadzenia zajęć logorytmicznych w przedszkolu. Wraz ze zdobyciem dyplomu przeprowadziłam się do Gdańska i rozpoczęłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku logopedia, specjalność wczesna interwencja logopedyczna. 

Doświadczenie zdobywałam prowadząc oraz hospitując zajęcia logopedyczne w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, przedszkolach integracyjnych, szkołach podstawowych. Odczuwając  dużą potrzebę zapoznania się z zachowaniem oraz rozwojem dzieci przedszkolnych pracowałam jako asystent nauczyciela oraz logopeda. Dostrzegajac potrzebę uzupełnienia wiedzy w celu lepszego oddziaływania na dzieci podjęłam studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, gdzie poszerzyłam i usystematyzowałam wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

 W najbliższym czasie planuję rozpoczęcie studiów na kierunku Neurologopedia. Obecnie poza praca w gabinecie werboSENS prowadzę diagnozę i terapię logopedyczna w przedszkolu oraz tworzę autorskie pomoce logopedyczne w formie kart i książeczek. Moją pasją jest digital painting, odnawianie mebli oraz podróże rowerowe.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • „Terapeuta karmienia”, dr Jolanta Uchman, Aleksandra Kaczyńska, Agata Kalina;
 • „Terapeuta orofacjalny”, Marcelina Przeździęk, Aleksandra Kaczyńska;
Patrycja Rzymska

mgr Patrycja Rzymska

neurologopeda

Jestem neurologopedą oraz logopedą.
Pracuję z dziećmi z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, mutyzmem wybiórczym oraz innymi zaburzeniami. Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym m.in. afazji. Dotychczasowe doświadczenie nabyłam poprzez pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkole oraz w szpitalu, zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi.
Zdobywałam wiedzę na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Moją pasją jest taniec, szczególnie taniec współczesny, salsa i bachata. Fascynują mnie formy ruchu wpływające na dobrostan człowieka, takie jak: choreoterapia, improwizacja ruchowa i relaksacja.
Wybrane szkolenia:

 • “Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna” Ośrodek Szkolenia Scolaris, Warszawa
 • “Zachowania niepożądane u dzieci”; celem szkolenia było nabycie umiejętności pracy z trudnymi zachowaniami dzieci z zaburzeniami rozwoju; Ośrodek Szkolenia Scolaris, Warszawa
Alicja Galus Neurologopeda

mgr Alicja Galus

neurologopeda

Jestem logopedą oraz neurologopedą. Na pierwszym etapie swojej edukacji ukończyłam studia licencjackie z Logopedii ze specjalizacją nauczycielską, podczas których zdobyłam wiedzę na temat terapii wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, profilaktyki logopedycznej, ale również wsparcia rozwoju ucznia z dysleksją. Koontynuacją mojej edukacji były studia magisterskie o specjalizacji neurologopedycznej. Przygotowały mnie one do pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi z wadami genetycznymi lub po incydentach neurologicznych.

Staram się stale pogłębiać moją wiedzę oraz poznawać różne metody terapii poprzez odbywanie wolontariatów oraz szkoleń logopedycznych.

Dotychczas współpracowałam z pacjentami z zespołem Downa, autyzmem, różnymi zespołami wad genetycznych, niedosłuchem, wadami wymowy oraz dwujęzycznymi.

Szkolenia i kursy:

 • „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (moduł I), mgr Aleksandra Kaczyńska;
 • „Wspieranie karmienia dziecka z wadą genetyczną jako funkcji prymarnej dla komunikacji”, mgr Ilona Brzozowska-Misiewicz,
 • „Terapia neurobiologiczna dla początkujących”, prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska;
 • „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, dr Zdzisława Orłowska-Popek;
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), dr Katarzyna Sedivy-Mączka;
 • „Rozwój myślenia matematycznego z wykorzystaniem systemu Numicon”, mgr Dagmara Kubiak;
 • Konferencja „Terapia logopedyczna a adaptacja kulturowa osób bilingwalnych”.
Nicola Iwanowska Neurologopeda

mgr Nicola Iwanowska

neurologopeda, terapeuta ręki

Jestem absolwentką studiów logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, certyfikowanym terapeutą ręki oraz animatorem czasu wolnego dla dzieci i dorosłych.

 Swoje doświadczenie w pracy logopedycznej zdobywałam m.in. prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi i dorosłymi, podczas prowadzenia grupowych zajęć z zakresu logorytmiki, prowadząc warsztaty logopedyczne dla młodzieży i dorosłych, biorąc udział  w  turnusach rehabilitacyjnych, a także odbywając praktyki logopedyczne.

Jestem koordynatorem projektu „Twój głos Twoją siłą”, który jest cyklem warsztatów poświęconych tematyce emisji oraz higieny głosu i  jest prowadzony w ramach działalności Naukowego Koła Logopedów przy KL UG. Prowadziłam warsztaty z zakresu pracy głosem m.in. dla pracowników Radia Afera, członków Radia MORS, studentów, pracowników Centrum Nauki Experyment w Gdyni, nauczycieli, pedagogów, chórzystów.

Do moich szczególnych zainteresowań naukowych należą: rehabilitacja głosu, korekcja wad wymowy, terapia zaburzeń płynności mowy, logopedia artystyczna. Jestem pasjonatką pracy z ludźmi oraz ciągłego rozwoju osobistego. W swojej pracy najbardziej cenię pomoc drugiej osobie i kreatywność.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach obejmujących tematykę logopedyczną:

 • „Rehabilitacja głosu”, dr Barbara Sambor;
 • „Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia”, dr Barbara Sambor;
 • „Istota i terapia jąkania”, dr Krzysztof Szamburski;
 • „Kreatywne tworzenie pomocy logopedycznych”, warsztaty w SP nr 49 w Gdańsku;
 • „Physiological Voice Training w/ Dr. Hubert Noé (Exhalation Oriented Phonation)”, Magdalena Sekuła-Lemberger;
 • „Doctor Vox Therapy Technique”, Sonia Lachowolska;
 • Konferencja „Mózg-język-komunikacja” – Poznań;
 • Konferencja „Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logopedycznej” – Gdańsk;
 • III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Zaburzenia Płynności mowy. Teoria i Praktyka – Katowice.
sara-sikorska

mgr Sara Sikorska

neurologopeda, terapeuta ręki

Jestem neurologopedą oraz certyfikowanym terapeutą ręki. W pierwszym etapie swojej edukacji ukończyłam studia logopedyczne ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, następnie studia magisterskie z logopedii o specjalizacji neurologopedycznej.

Doświadczenie zdobywałam prowadząc oraz hospitując zajęcia logopedyczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przedszkolach oraz Ośrodku Wczesnej Interwencji Logopedycznej. W celu poszerzenia swojej wiedzy i kwalifikacji ukończyłam szkolenie I i II stopnia nadające pełne kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii ręki oraz tytuł Terapeuty Ręki. Staram się wciąż zdobywać najnowszą wiedzę oraz umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Szkolenia i kursy:

 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych. Moduł I, dr n. hum. Anna Regner
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza terapia masaż”, Katarzyna Gromelska ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Szkolenia Nauczycieli;
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), dr Zdzisław Orłowska-Popek, Centrum Metody Krakowskiej;
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, dr n. hum. Marzena Machoś;
 • Trudności w połykaniu – praktyczne techniki wspomagające układ pokarmowy, dr Anna Regner
 • Funkcja połykania w kontekście terapii logopedycznej, dr Mira Rządzka
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym, dr Mirą Rządzka