Normy rozwoju mowy

Normy są istotnymi wytycznymi, jednak należy mieć na uwadze indywidulany rozwój każdego dziecka oraz potrzebę całościowego podejścia do przypadku. Szczegółową diagnostykę należy pozostawiać wykwalifikowanemu specjaliście.